Սկսնակ գործարարների համար հաշվապահության 5 հիմնական կանոնները

Մանրուքներ, որոնք Ձեր վրա կարող են շատ թանկ նստել:

«Իմ գործ» ծրագրի շրջանակներում՝ մասնագետները գործարարներին տարեկան տրամադրել են ավելի քան 12.000 խորհրդատվություն: Ձևավորմել է փորձի մեծ պաշար՝ համաձայն որի ձևավորվել են բիզնեսի 5 օրենքները:

Հարկային հաշվետվություններիը միշտ ներկայացրեք ժամկետին, եթե անգամ դուք չեք կարող վճարել հարկերը:

Սովորաբար սկսնակ գործարարները չեն կարողանում ժամանակին վճարել հարկերը: Հիմնական պատճառը այն է, որ սկսնակ գործարարների մոտ առկա է որոշակի ֆինանսական խնդիրներ, որը սովորական երևույթ է բոլոր սկսնակների համար: Բացի այդ, առկա է նաև այն հանգամանքը, որ սկսնակ գործարարները  ուղղակի մոռանում են հարկերի մասին, կամ չեն կարողանում ճիշտ հաշվարկել իրենց շահույթը: Դրա հետևանքով շատ գործարարներ ժամանակին չեն ներկայացնում հարկային հաշվետվությունները՝ մտածելով, որ նպատակահարմար է այն ներկայացնել հարկերի վճարմանը զուգահեռ: Նրանք շատ խիստ սխալվում են. Քանզի հարկային հաշվետվությունների ժամանակին չներկայացնելու դեպքում ի հայտ է գալիս հավելյալ տույժ և տուգանք՝ չվճարված հարկերի մոտ 30%-ի չափով:

Ուստի խորհուրդ է տրվում ժամանակին ներկայացնել հարկային հաշվետվությունները՝ անկախ նրանից, թե դուք հարկերը վճարել եք, թե ոչ:

Հաշվետովությունները ներկայացրեք էլեկտորանյին տարբերակով:

Շատ անգամ գործարարները, հարկային հաշվետվությունները թղթայի տարբերակով ներկայացնելիս, լսում են հարկային տեսուչի կողմից այնպիսի հավելյալ փաստաթղթերի մասին, որոնք առկա չեն օրենսդրությունում: Բայց ինչ արած, հաշվետվությունը պետք է ներկայացվի: Բացի այդ, շատ դեպքերում, հարկային մարմիններում լինում են հերթեր:

Այդ խնդրից զերծ մնալու նպատակով, անհրաժեշտ է հարկային հաշվետովւթյունները ներկայացնել ինտերնետի միջոցով: Այդ պարագայում մարդու հետ շփումը իսպառ բացակայում է: Փաստաթուղթը գնում է հարկային մարմնի համապատասխան ստորաբաժանում, և ձեզանից չեն պահանջում օրենքից դուրս որևէ այլ փաստաթուղթ:

Հարկերը վճարելիս, միշտ ստուգեք ստացողի ռեկվիզիտները

Հիշեք, հարկը համարվում է վճարված, երբ վճարման հանձնարարագրի բոլոր ռեկվիզիտները ճիշտ են լրացված: Քանզի սխալ լրացված վճարման հանձնարարագիրը կարող է բերել ֆինանսական կորուստների՝ հարկային մարմնի կողմից նշանակաված տուգանքների տեսքով: Շատ գործարարներ ուղակի բանկ-հաճախորդ համակարգում կրկնօրինակում են ստացողի ռեկվիզիտները՝ մոռանալով ստուգել դրանք:

Յուրաքանչյուր վճարման դեպքում՝ անհրաժեշտ է ստուգել 2 հանգամանք.

  1. Արդյոք փոփոխության չի ենթարկվել հարկի դրույքում
  2. Արդյոք փոփոխության չի ենթարկվել Ձեր հարկային մարմնի ռեկվիզիտներում

Երբեք մի գցեք հիմնադիր փաստաթղթերը

Ընկերութան գործունեությա ընթացքում հավաքվում են տարատեսակ փաստաթղեր, օրինակ վճարման հանձնարագրեր, պայմանագրեր, հանձման-ընդունման ակտեր, և այլն: Այս բոլոր փաստաթղթերը պետք է պահպանվեն, քանզի դրանք այն բանի հաստատումն են, որ բոլոր գործարքները իրականացվել են ժամանակին և ճիշտ:

Խնդիրներից զերծ մնալու նպատակով՝ անհրաժեշտ է հիշել հետևյալի մասին.

  1. Պահպանեք բոլոր փաստաթղթերը մինիմում 5 տարի և երբեք դեն մի գցեք դրանք;
  2. Բոլոր այն փաստատթղերը, որոնց վրա առկա է Ձեր ընկերության կնիքը, անհրաժեշտ է պահպանել Ձեզ մոտ; Անգամ եթե դուք տվել եք այն ստորագրության Ձեր գործընկերոջը, մի մոռացեք ետ պահանջել նրանից Ձեր օրինակը:

Խորհրդակցեք այն մարդկանց հետ, ովքեր իրականում պատասխանատու են իրենց ասած խոսքերի համար:

Հարցումները ցույց են տալիս, որ գործարարների 20%-ը կարծիք է հարցնում ինչ-որ ֆուրումների մասնակիցներից, բայց վերջում, ցավոք սրտի վճարում է տույժ տուգանքներ: Հիշեք, որ երբեք չի կարելի խորհուրդ հարցնել տարատեսակ ֆորումներում, անկախ նրանից, թե խորհուրդ տվողը մեծ հեղինակություն ունի, թե ոչ: Մարդիկ պատասխանատվություն չեն կրում ֆուրումներում խորհուրդ տալու համար: Եթե դուք աշխատում եք աութսորսինգային ընկերության հետ, անպայման պնդեք, որ պայմանագրում լինի կետ՝ հաշվապահական հաշվետվության իրականացման համար պատասխանատվության վերցնելու մասով: Պատասխանատվությունն իրենից ենթադրում է այն, որ եթե Ձեր խորհրդական ընկերության խորհրդի հետևանքով դուք տույժ և տուգանք եք վճարում, ապա նա ամբողջությամբ կրում է այդ պատասխանատվությունը՝ անկախ գումարի մեծությունից: