Ռիսկ

Յուրաքանչյուր գործունեություն, ինչպիսին էլ այն լինի, իր մեջ ներառում է ռիսկի մաս: Ռիսկ ն իրենից ներկայացնում է անորոշության տարր, որը կարող է անդրադառնալ այս կամ այն տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեությանը:

Ռիսկը ցանկացած տնտեսական գործունեության պարտադիր տարրերից մեկնէ: Դա կորուստ կամ օգուտ կրելու հնարավոր վտանգն է, որը բխում է վերջնական արդյունքի անորոշությունից: Յուրաքանչյուր տնտեսավարող սուբյեկտ ձգտում է նվազեցնել ռիսկը: Ռիսկի ճիշտ գնահատման ունակությունը դառնում է ձեռնարկության ղեկավարի վարքագծի կարևորագույն հատկանիշներից մեկը:

 «Ռիսկ» բառը  ծագել  է «ridiskon-ժայռ» բառից: Ռիսկը սահմանվում է որպես վտանգ, կորուստ կրելու կամ եկամուտներ չստանալու հնարավորություն:

Ռիսկային իրավիճակը կապված է վիճակագրական գործընթացների հետ, որոնց ուղեկցում է երեք պայման.

  • անորոշության առկայություն,
  • այլընտրանքի անհրաժեշտություն,
  • ընտրված  տարբերակների իրականանալու հավանականությունը գնահատելու հնարավորություն:

Ինչպես ցանկացած ֆինանսական գործունեություն, այնպես էլ բանկայինը մշտապես ռիսկ է պարունակում:

Բանկերի տեսանկյունից ռիսկը սեփականատերերի և բանկերի հաճախորդների կողմից բանկում ներդրված գումարները կորցնելու հավանականությունն  է: Բանկային ռիսկն այն բանի հավանականությունն է, որ բանկը տվյալ գործունեության  արդյունքում շահույթ չի ստանա, կստանա նախատեսված ծավալներին զգալիորեն զիջող  շահույթ կամ ընդհանրապես վնաս կկրի: Ռիսկերի հնարավոր առավելագույն նվազեցումը  կամ ընդհանրապես բացառումն ուղղակիորեն իր ազդեցությունը կունենա բանկի  ֆինանսական արդյունքների վրա:

Բանկային ռիսկերի կառավարումը այլ ռիսկերի կառավարման համեմատությամբ ունեն որոշակի առանձնահատկություն, քանի որ բանկերը աշխատում են ներգրաված միջոցներով (այդ թվում` նաև ֆիզիկական անձանցից) և ենթարկվում են սոցիալական պատասխանատվության: Այս պատճառով է, որ կենտրոնական բանկերը մեծ ուշադրություն են դարձնում առևտրային բանկերի ռիսկերի կառավարման վրա ինչպես վերահսկողական մեթոդներով, այնպես էլ տնտեսական նորմատիվների համակարգի միջոցով:

Այսպիսով` ռիսկը սպասվող կամ անսպասելի ստեղծված իրավիճակներից բխող, բանկի համար անբարենպաստ պայմանների, կորուստների առաջացման հավանականությունն է: