Մակրոէկոնոմիկա

Մակրոէկոնոմիկա

Մակրոէկոնոմիկան (հին հունարեն հին հուն․՝ μακρός – մեծ, երկար, οἶκος – տուն, և νόμος – […]

Քաղաքականություն

Քաղաքականություն

Քաղաքականություն հասկացությունը բազմիմաստ է։ Այն ունի հետևյալ բացատրությունները․ Իր իմաստով քաղաքականություն հասկացությունը շատ լայն է: […]

Բիզնես գործընթաց

Բիզնես գործընթաց

Բիզնես գործընթացը տարբեր տեսակի փոխկապակցված, համակարգված աշխատանքների ամբողջություն է, որի շրջանակներում «մուտքի» ժամանակ օգտագործվում են […]

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Տեղեկատվության և հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ (ՏՀՏ կամ ՏՀՆՏ Տեղեկատվության և հաղորդակցման նոր տեխնոլոգիաները և IT Information […]

Շուկա

Շուկա

Շուկա, փոխանակության ոլորտ, սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների ամբողջություն, որոնց միջոցով իրականացվում է ապրանքների իրացումն ու դրսևորվում դրանցում […]

Փողի ծագումը

Փողի ծագումը և էությունը

Փողն այն առանցքն է,որի շուրջը պտտվում է երկրագունդը: Փողի ծագումը ՝ որպես փոխանակային հարաբերությունների ձևավորման […]