Ինտերնետ բանկ

Ներկայումս միջազգային բանկային պրակտիկայում մեծ տարածում են գտել ինտերնետով և հեռախոսով բանկային ծառայությունների մատուցումը, էլեկտրոնային […]

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Տեղեկատվության և հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ (ՏՀՏ կամ ՏՀՆՏ Տեղեկատվության և հաղորդակցման նոր տեխնոլոգիաները և IT Information […]

Apple վճարային համակարգը

Apple Pay-ը ապահովում է փոխգործակցություն 3 հիմնական կրեդիտային և դեբետային քարտերի վճարային համակարգերի հետ՝ American […]

Ստրես թեսթավորման տեսակները

Ստրես թեսթավորման տեսակները 2009թ. մայիսին Բազելյան կոմիտեի կողմից հրատարակվեց սթրես թեսթավորման գործնական սկզբունքների խորհրդատվական փաստաթուղթը: […]