Լուրեր

Փողի ծագումը
YT

Փողի ծագումը և էությունը

Փողի ծագումը և էությունը </h1 > Փողն այն առանցքն է,որի շուրջը պտտվում է երկրագունդը: Փողի ծագումը ՝ որպես փոխանակային հարաբերությունների […]

Տնտեսագիտություն

Աուդիտի տեսակները

Աուդիտ, աուդիտորարական ստուգում կազմակերպության, համակարգի գործունեության, ծրագրի և արդյունքի անկախ գնահատման գործընթացն է։ Ամենից հաճախ այս տերմինը հանդիպում է հաշվապահական

Բանկեր

Master Card և Visa Card

Master Card և Visa Card Բանկային պլաստիկ քարտերի վճարային համակարգն իրենից ներկայացնում է ուրույն համաշխարհային ցանց, իսկ այդ ցանցի մեխը,

Բանկեր

Ֆինանսներ, ակրեդիտիվ

Փաստաթղթային ակրեդիտիվը միակողմանի պարտավորություն է, որն իր վրա է վերցնում բանկը հաճախորդ-հրամանագրողի (գնորդի) հանձնարարությամբ հօգուտ բենիֆիցիարի (վաճառողի), և վճարումը իրականացվում

Տնտեսագիտություն

Ռիսկ

Յուրաքանչյուր գործունեություն, ինչպիսին էլ այն լինի, իր մեջ ներառում է ռիսկի մաս: Ռիսկ ն իրենից ներկայացնում է անորոշության տարր, որը

Прокрутить вверх